Books in Frisian

Kom út dy kraan!!

Illustraties: Alice Hoogstad
Uitgeverij: Afûk

Originele titel: Kom uit die kraan! (Lemniscaat, 0)

Timen op `e tegels

`Wol op `e stoeptegels bliuwe, hear.` `Werom?` fege Timen. `Omdat it gefaarlik is om fan ´e tegels of te gean,` sei heit.

Sa as beloofd bliuwt Timen op de stoeptegels. Ek al wurde de tegels optild troch straters, in frachtweinssjauffeur, havenarbeiders en sels in hyskraan...

Illustraties: Kees de Boer
Uitgeverij: Afuk

Originele titel: Tim op de tegels (Van Goor, 0)

Bekroane mei de Kinderboekwinkelprijs

It skoallereiske

Op in dei moast Systse foar ´t earst nei sloalle ta. `It is moai op skoalle, sein syn mem. ´Der binne bern derst mei boartjse kinst. Enm giest ek wolris mei de hiele skoalle op sloallereiske.`

Mar Sytse fynt it hielandal net moai. Witst wat, tinkt Sytse. Ik bou my eigen skoalle. En dat docht er.

Illustraties: Philip Hopman
Uitgeverij: Afûk

Originele titel: Het Schoolreisje (Lemniscaat, 0)

22 wezen en in oaljefant

'In oaljefant kin wol wat ha,` sei de direktrise. ´mar in bern is gjin oaljefant.`

Der wie ris in weesshus mei 22 wezen. Op in dei kaam de direktrise. Se krige de wezen byinoar en brocht se op bed. De wezen ferfeeld har ta de teannen út. Mar op in moarntiid siet der in oaljefant yn ´e sliepseal. En de wezen wiene fuort...

Illustraties: Philip Hopman
Uitgeverij: Afûk

Originele titel: 22 Wezen (Lemniscaat, 0)

website door aardworm.com